พิษณุโลก เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย  มีพื้นที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับ อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน และอำเภอน้ำปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์) และแขวงไชยบุรี ประเทศลาวทิศใต้ติดต่อกับ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม และอำเภอสากเหล็ก (จังหวัดพิจิตร)ทิศตะวันออกติดต่อกับ อำเภอหล่มสัก อำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์) อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว (จังหวัดเลย)ทิศตะวันตกติดต่อกับ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอำเภอลานกระบือ (จังหวัดกำแพงเพชร)

Saturday, 30 January 2016 05:06

พระพุทธชินราช

หรือที่ชาวพิษณุโลก เรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย

Saturday, 30 January 2016 05:05

วัดนางพญา

ซึ่งจะอยู่ใกล้วัดใหญ่ รอบๆ อุโบสถวัดนางพญาภายในจะเขียนผนังบริเวณรอบๆอุโบสถดูวิจิตรสวยงาม วัดนี้มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่องที่โด่งดัง คือ “พระนางพญา” เล่ากันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระนางพญา เป็นสุดยอดพระเครื่องหนึ่งในพระเบญจภาคี ซึ่งพระนางพญามีชื่อเสียงทางด้านเมตตามหานิยมครับ พระประธานในอุโบสถ เรียกว่า พระสมเด็จนางพญาเรือนแก้ว

เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล เป็นของจ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านจำนวนมากมาจัดแสดง ความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีต โดยจะมีค่าบำรุงพิพิธภัณฑ์ผู้ใหญ่ท่านละ 50 เด็ก 20 สำหรับคนไทย ที่นี่เปิดทำการตั้งแต่ 8.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์จะปิดบริการ

ซึ่งบนเขาแห่งนี้มีที่เที่ยวให้ไหว้พระสักการะหลายที่อาทิ เช่น วัดเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และโรงเจไซที ฮุกตึ๊ง เจ้าพ่อเฮ้งเจีย ทำบุญเสร็จก็ขึ้นไปสู่ยอดเขาสมอแคลง และมีอีกที่สำคัญ คือ ยอดเจดีย์ด้วนที่สวยงาม และจุดแห่งนี้สามารถชมวิวบนยอดเขาเจดีย์ด้วนจะได้เห็นวิวรอบๆ เขาซึ่งจะมองเห็นทั้งตัวเมือง อ.เมืองพิษณุโลก และ อ.วังทอง ของจังหวัดพิษณุโลก

Page 1 of 2