Print this page

ความเป็นมาจังหวัดพิษณุโลก

30 January 2016 by Business 642 Views
ความเป็นมาจังหวัดพิษณุโลก
Rate this item
(0 votes)

พิษณุโลก เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย  มีพื้นที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับ อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน และอำเภอน้ำปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์) และแขวงไชยบุรี ประเทศลาวทิศใต้ติดต่อกับ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม และอำเภอสากเหล็ก (จังหวัดพิจิตร)ทิศตะวันออกติดต่อกับ อำเภอหล่มสัก อำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์) อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว (จังหวัดเลย)ทิศตะวันตกติดต่อกับ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอำเภอลานกระบือ (จังหวัดกำแพงเพชร)

Login to post comments